Priemyselné tepelné čerpadlá TWW EVI HeavyDuty

Vysokovýkonné tepelné čerpadlo pozostávajúce z viacerých modulov samostatných tepelných čerpadiel. Každý modul obsahuje jeden krátky uzavretý chladivový okruh s dvojicou tichých Scroll kompresorov a robustnými nerezovými doskovými výmenníkmi tepla. Široké využitie od vykurovania, chladenia a ohrev teplej úžitkovej vody administratívnych alebo polyfunkčných budov až po uplatnenie v priemyselných aplikáciách v kaskádovom zapojení.
Využitie pre náročné priemyselné aplikácie. Kombináciou najvhodnejších výkonových a aplikačných variant modulov tepelných čerpadiel je možné na mieru vytvoriť kompletný požadovaný systém. Každý modul je chladiarensky, hydraulicky a elektricky oddelený so samostatným regulátorom. Spojenie modulov je kaskádové, pričom každý jeden regulátor môže prevziať funkciu kaskádového mastra.
Ako primárny zdroj je využívaná tepelná energia z podzemnej vody v hĺbke medzi 12 až 30 metrov. Ponorným čerpadlom je spodná voda dodávaná k tepelnému čerpadlu, a podľa kvality a chemického zloženia je podzemnej vode odoberané teplo buď priamo v tepelnom čerpadle alebo v cez predradený tepelný výmenník s medziokruhom a nemrznúcou zmesou. Následne tepelné čerpadlo túto teplotu zvýši na teplotu využiteľnú pre vykurovanie alebo ohrev teplej vody.

Typ tepelného čerpadla: TWW HeavyDuty 120 EVI HD 240 EVI HD 360 EVI HD 480 EVI HD 600 EVI HD
Produktový list
Artiklové číslo WAHDW1XE WAHDW2XE WAHDW3XE WAHDW4XE WAHDW5XE
Tepelný výkon [ kW ] EN 14511
W10 / W35 (max) 123.9
(62.0 ~ 123.9)
247.9
(62.0 ~ 247.9)
371.8
(62.0 ~ 371.8)
495.8
(62.0 ~ 495.8)
619.7
(62.0 ~ 619.7)
W10 / W35 (min) 62.0
(62.0 ~ 123.9)
62.0
(62.0 ~ 247.9)
62.0
(62.0 ~ 371.8)
62.0
(62.0 ~ 495.8)
62.0
(62.0 ~ 619.7)
W10 / W34 124.0
(62.0 ~ 124.0)
248.0
(62.0 ~ 248.0)
372.0
(62.0 ~ 372.0)
496.0
(62.0 ~ 496.0)
619.9
(62.0 ~ 619.9)
W10 / 55 (max) 123.4
(61.7 ~ 123.4)
246.7
(61.7 ~ 246.7)
370.1
(61.7 ~ 370.1)
493.4
(61.7 ~ 493.4)
616.8
(61.7 ~ 616.8)
W10 / W55 (min) 61.7
(61.7 ~ 123.4)
61.7
(61.7 ~ 246.7)
61.7
(61.7 ~ 370.1)
61.7
(61.7 ~ 493.4)
61.7
(61.7 ~ 616.8)
W10 / W52 124.6 (62.3 ~ 124.6) 249.3 (62.3 ~ 249.3) 373.9 (62.3 ~ 373.9) 498.6 (62.3 ~ 498.6) 623.2 (62.3 ~ 623.2)
Energetické parametre účinností vykurovacieho zariadenia ErP [ Stredná oblasť Slovensko ]
Výkon pre dimenzovanie P rated [ kW ] 123.9 247.9 371.8 495.8 619.7
Energetická trieda A+++ A+++ A+++ A+++ A++
SCOP 6.46 5.62 4.34 3.79 3.51
Sezónna energetická účinnosť η [ % ] 258.6 224.7 173.6 151.7 140.3
Bod bivalencie [ ºC ] -10 -10 -10 -10 -10
Parametre strany vykurovacej vody
Maximálna výstupná teplota [ ºC ] 65 65 65 65 65
Minimálna výstupná teplota [ ºC ] 25 25 25 25 25
Prietok nominálny [ m3/h ] [@35/30] 10.64 ~ 21.28 10.68 ~ 42.73 10.70 ~ 64.18 10.70 ~ 85.63 10.71 ~ 107
Tlaková strata ( max. ) [ kPa ] [@35/30] 20 2 x 20 3 x 20 4 x 20 5 x 20
Doporučené ∆T [ K ] [@W35°C] 5 5 5 5 5
Doporučené ∆T [ K ] [@W55°C] 8 8 8 8 8
Doporučené ∆T [ K ] [@W65°C] 10 10 10 10 10
Pripojovacia dimenzia [ " ] VIC 2.1/2" 2 x VIC 2.1/2" 3 x VIC 2.1/2" 4 x VIC 2.1/2" 5 x VIC 2.1/2"
Parametre strany zdroja nízkopotenciálneho tepla ( NPT )
Minimálna teplota zdroja NPT [ ºC ] -10 (7) -10 (7) -10 (7) -10 (7) -10 (7)
Maximálna teplota zdroja NPT [ ºC ] 30 30 30 30 30
Prietok nominálny NPT [ m3/h ] 11.05 ~ 22.10 11.05 ~ 44.20 11.05 ~ 66.32 11.05 ~ 88.42 12.00 ~ 120
Tlaková strata NPT ( max. ) [ kPa ] 20 2 x 20 3 x 20 4 x 20 5 x 20
Doporučené ∆T NPT [ K ] 4 4 4 4 4
Pripojovacia dimenzia VIC 2.1/2 2 x VIC 2.1/2 3 x VIC 2.1/2 4 x VIC 2.1/2 5 x VIC 2.1/2
Parametre elektrického pripojenia a dimenzovania
Napätie [ V ] 3~ 400/50 3~ 400/50 3~ 400/50 3~ 400/50 3~ 400/50
Istenie [ A ] C80 C160 C240 C300 C400
Prúd - nominálny [ A ] 46.70 94.12 141.18 188.24 235.30
Prúd - maximálny [ A ] 74.80 149.60 224.40 299.20 374.00
Prúd - štartovací [ A ] 63.04 57.2 57.2 57.2 57.2
Softštartér - - - - -
Údaje o zvuku
Hlučnosť vnútri - výkon Lw [ dB(A) ] 65.6 69.3 72.3 75.5 77.3
Hlučnosť vonku - výkon Lw [ dB(A) ]
Zvuk tlak Lp v 1 meter [ dB(A) ] 57.6 61.3 64.3 67.5 69.3
Zvuk tlak Lp v 5 metrov [ dB(A) ] 43.6 47.3 50.3 53.5 55.3
Zvuk tlak Lp v 10 metrov [ dB(A) ] 37.6 41.3 44.3 47.5 49.3
Zvuk tlak Lp v 15 metrov [ dB(A) ] 34.1 37.8 40.8 44.0 45.8


Orovnica 252
SK - 966 52 Orovnica
Tel: +421 918 396 879
IČO: 36628972
IČ DPH: SK2021865835

Email
servis: servis(at)wamak.sk
predaj: predaj(at)wamak.sk
dodavatelia: nakup(at)wamak.sk

12 - 17 =