Priemyselné tepelné čerpadlá zem - voda TBW EVI HeavyDuty

Vysokovýkonné tepelné čerpadlo pozostávajúce z viacerých modulov samostatných tepelných čerpadiel. Každý modul obsahuje jeden krátky uzavretý chladivový okruh s dvojicou tichých Scroll kompresorov a robustnými nerezovými doskovými výmenníkmi tepla. Široké využitie od vykurovania, chladenia a ohrev teplej úžitkovej vody administratívnych alebo polyfunkčných budov až po uplatnenie v priemyselných aplikáciách v kaskádovom zapojení.
Využitie pre náročné priemyselné aplikácie. Kombináciou najvhodnejších výkonových a aplikačných variant modulov tepelných čerpadiel je možné na mieru vytvoriť kompletný požadovaný systém. Každý modul je chladiarensky, hydraulicky a elektricky oddelený so samostatným regulátorom. Spojenie modulov je kaskádové, pričom každý jeden regulátor môže prevziať funkciu kaskádového mastra.
Ako primárny zdroj je využívaná tepelná energia slnka naakumulovaná v zemi cez horizontálny kolektor alebo geotermálna energia cez hĺbkový vrt. V kolektore alebo sonde prúdi nemrznúca zmes ktorá odoberie energiu zeme v nízkej teplote a tepelné čerpadlo túto teplotu zvýši na teplotu využiteľnú pre vykurovanie alebo ohrev teplej vody.

Typ tepelného čerpadla: TBW HeavyDuty 100 EVI HD 200 EVI HD 300 EVI HD 400 EVI HD 500 EVI HD
Produktový list
Artiklové číslo WAHDB1XE WAHDB2XE WAHDB3XE WAHDB4XE WAHDB5XE
Tepelný výkon [ kW ] EN 14511
B0 / W35 (max) 96.1
(48.1 ~ 96.1)
192.2
(48.1 ~ 192.2)
288.3
(48.1 ~ 288.3)
384.4
(48.1 ~ 384.4)
480.5
(48.1 ~ 480.5)
B0 / W35 (min) 48.1
(48.1 ~ 96.1)
48.1
(48.1 ~ 192.2)
48.1
(48.1 ~ 288.3)
48.1
(48.1 ~ 384.4)
48.1
(48.1 ~ 480.5)
B0 / W34 96.0
(48.0 ~ 96.0)
192.0
(48.0 ~ 192.0)
288.0
(48.0 ~ 288.0)
384.0
(48.0 ~ 384.0)
480.0
(48.0 ~ 480.0)
B0 / 55 (max) 98.3
(49.1 ~ 98.3)
196.6
(49.1 ~ 196.6)
294.8
(49.1 ~ 294.8)
393.1
(49.1 ~ 393.1)
491.4
(49.1 ~ 491.4)
B0 / W55 (min) 49.1
(49.1 ~ 98.3)
49.1
(49.1 ~ 196.6)
49.1
(49.1 ~ 294.8)
49.1
(49.1 ~ 393.1)
49.1
(49.1 ~ 491.4)
B0 / W52 98.9 (49.4 ~ 98.9) 197.8 (49.4 ~ 197.8) 296.7 (49.4 ~ 296.7) 395.5 (49.4 ~ 395.5) 494.4 (49.4 ~ 494.4)
Energetické parametre účinností vykurovacieho zariadenia ErP [ Stredná oblasť Slovensko ]
Výkon pre dimenzovanie P rated [ kW ] 96.1 192.2 288.3 384.4 480.5
Energetická trieda A+++ A+++ A++ A++ A+
SCOP 5.01 4.48 3.66 3.28 3.08
Sezónna energetická účinnosť η [ % ] 200.3 179.2 146.2 131.2 123.0
Bod bivalencie [ ºC ] -10 -10 -10 -10 -10
Parametre strany vykurovacej vody
Maximálna výstupná teplota [ ºC ] 65 65 65 65 65
Minimálna výstupná teplota [ ºC ] 25 25 25 25 25
Prietok nominálny [ m3/h ] [@35/30] 8.32 ~ 16.63 8.31 ~ 33.22 8.30 ~ 49.82 8.30 ~ 66.43 8.30 ~ 83.04
Tlaková strata ( max. ) [ kPa ] [@35/30] 20 2 x 20 3 x 20 4 x 20 5 x 20
Doporučené ∆T [ K ] [@W35°C] 5 5 5 5 5
Doporučené ∆T [ K ] [@W55°C] 8 8 8 8 8
Doporučené ∆T [ K ] [@W65°C] 10 10 10 10 10
Pripojovacia dimenzia [ " ] VIC 2.1/2" 2 x VIC 2.1/2" 3 x VIC 2.1/2" 4 x VIC 2.1/2" 5 x VIC 2.1/2"
Parametre strany zdroja nízkopotenciálneho tepla ( NPT )
Minimálna teplota zdroja NPT [ ºC ] -10 (7) -10 (7) -10 (7) -10 (7) -10 (7)
Maximálna teplota zdroja NPT [ ºC ] 30 30 30 30 30
Prietok nominálny NPT [ m3/h ] 8.48 ~ 16.96 8.47 ~ 33.90 8.48 ~ 50.86 8.48 ~ 67.82 8.48 ~ 84.78
Tlaková strata NPT ( max. ) [ kPa ] 20 2 x 20 3 x 20 4 x 20 5 x 20
Doporučené ∆T NPT [ K ] 4 4 4 4 4
Pripojovacia dimenzia VIC 2.1/2 2 x VIC 2.1/2 3 x VIC 2.1/2 4 x VIC 2.1/2 5 x VIC 2.1/2
Parametre elektrického pripojenia a dimenzovania
Napätie [ V ] 3~ 400/50 3~ 400/50 3~ 400/50 3~ 400/50 3~ 400/50
Istenie [ A ] C80 C160 C240 C300 C400
Prúd - nominálny [ A ] 46.70 94.12 141.18 188.24 235.30
Prúd - maximálny [ A ] 74.80 149.60 224.40 299.20 374.00
Prúd - štartovací [ A ] 63.04 57.2 57.2 57.2 57.2
Softštartér - - - - -
Údaje o zvuku
Hlučnosť vnútri - výkon Lw [ dB(A) ] 65.9 69.6 72.8 75.7 77.3
Hlučnosť vonku - výkon Lw [ dB(A) ]
Zvuk tlak Lp v 1 meter [ dB(A) ] 57.9 61.6 64.8 67.7 69.3
Zvuk tlak Lp v 5 metrov [ dB(A) ] 43.9 47.6 50.8 53.7 55.3
Zvuk tlak Lp v 10 metrov [ dB(A) ] 37.9 41.6 44.8 47.7 49.3
Zvuk tlak Lp v 15 metrov [ dB(A) ] 34.4 38.1 41.3 44.2 45.8


Orovnica 252
SK - 966 52 Orovnica
Tel: +421 918 396 879
IČO: 36628972
IČ DPH: SK2021865835

Email
servis: servis(at)wamak.sk
predaj: predaj(at)wamak.sk
dodavatelia: nakup(at)wamak.sk

19 - 1 =