Tepelné čerpadlo pre odpadné teplo TWW WHR

Tepelné čerpadlo s dvomi výkonovými stupňami pre vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody. Jeden krátky uzavretý chladivový okruh s dvojicou tichých Scroll kompresorov a robustnými nerezovými doskovými výmenníkmi tepla. Cez pripojovaciu sadu je možné jednoducho a rýchlo pripojiť obehové čerpadlá a zároveň externe ovládať ich premenlivé otáčky.
Využitie pre spätné využitie odpadového tepla. Nová technológia Scroll kompresorov WHR s posunutým pracovným rozsahom do vysokoteplotnej oblasti s priaznivým koeficientom účinnosti COP, ktoré môže dosahovať aj hodnotu 4,2 ~ 4,5 pri teplote výstupu vody 70 ~ 80 ºC a to pokiaľ sa teplota zdroja pohybuje medzi 30 ºC ~ 40 ºC.
Ako primárny zdroj je využívaná tepelná energia z rôznych priemyselných alebo vedľajších procesov. Zvyčajne v teplotnom rozsahu medzi 20° až 50°C. Podľa kvality a chemického zloženia je procesnému médiu odoberané teplo buď priamo v tepelnom čerpadle alebo cez predradený tepelný výmenník s medziokruhom. Následne tepelné čerpadlo túto teplotu s vysokou účinnosťou zvýši na teplotu využiteľnú pre vykurovanie alebo ohrev teplej vody.

Typ tepelného čerpadla: TWW 85 WHR 110 WHR
Produktový list
Artiklové číslo WA002075 WA002077
Tepelný výkon [ kW ] EN 14511
W10 / W35 (max) 46.1
(23.0 ~ 46.1)
60.7
(30.4 ~ 60.7)
W10 / W35 (min) 23.0
(23.0 ~ 46.1)
30.4
(30.4 ~ 60.7)
W10 / W34 46.4
(23.2 ~ 46.4)
61.1
(30.5 ~ 61.1)
W10 / 55 (max) 40.2
(20.1 ~ 40.2)
53.0
(26.5 ~ 53.0)
W10 / W55 (min) 20.1
(20.1 ~ 40.2)
26.5
(26.5 ~ 53.0)
W10 / W52 42.0 (21.0 ~ 42.0) 55.4 (27.7 ~ 55.4)
Energetické parametre účinností vykurovacieho zariadenia ErP [ Stredná oblasť Slovensko ]
Výkon pre dimenzovanie P rated [ kW ] 46.1 60.7
Energetická trieda A+++ A+++
SCOP 6.59 6.66
Sezónna energetická účinnosť η [ % ] 263.5 266.5
Bod bivalencie [ ºC ] -7 -7
Parametre strany vykurovacej vody
Maximálna výstupná teplota [ ºC ] 85 85
Minimálna výstupná teplota [ ºC ] 45 45
Prietok nominálny [ m3/h ] [@35/30] 5.53 ~ 11.06 7.28 ~ 14.55
Tlaková strata ( max. ) [ kPa ] [@35/30] 20 20
Doporučené ∆T [ K ] [@W35°C] 5 5
Doporučené ∆T [ K ] [@W55°C] 8 8
Doporučené ∆T [ K ] [@W65°C] 10 10
Pripojovacia dimenzia [ " ] VIC 2.1/2" VIC 2.1/2"
Parametre strany zdroja nízkopotenciálneho tepla ( NPT )
Minimálna teplota zdroja NPT [ ºC ] -10 -10
Maximálna teplota zdroja NPT [ ºC ] 50 50
Prietok nominálny NPT [ m3/h ] 5.20 ~ 10.40 6.84 ~ 13.69
Tlaková strata NPT ( max. ) [ kPa ] 20 20
Doporučené ∆T NPT [ K ] 4 4
Pripojovacia dimenzia VIC 2.1/2 VIC 2.1/2
Parametre elektrického pripojenia a dimenzovania
Napätie [ V ] 3~ 400/50 3~ 400/50
Istenie [ A ] C40 C80
Prúd - nominálny [ A ] 26.38 34.44
Prúd - maximálny [ A ] 35.40 44.60
Prúd - štartovací [ A ] 10.5 12.9
Softštartér - -
Údaje o zvuku
Hlučnosť vnútri - výkon Lw [ dB(A) ] 59.4 61.6
Hlučnosť vonku - výkon Lw [ dB(A) ]
Zvuk tlak Lp v 1 meter [ dB(A) ] 51.4 53.6
Zvuk tlak Lp v 5 metrov [ dB(A) ] 37.4 39.6
Zvuk tlak Lp v 10 metrov [ dB(A) ] 31.4 33.6
Zvuk tlak Lp v 15 metrov [ dB(A) ] 27.9 30.1
7 + 7 =


Orovnica 252
SK - 966 52 Orovnica
Tel: +421 918 396 879
IČO: 36628972
IČ DPH: SK2021865835

Email
servis: servis(at)wamak.sk
predaj: predaj(at)wamak.sk
dodavatelia: nakup(at)wamak.sk