reprezentujú modernú technológiu plnohodnotného zabezpečenia vykurovania a ohrevu teplej vody nielen v rodinných domoch, ale stále viac aj v bytových a polyfunkčných budovách. Navyše dokážu zabezpečiť aj chladenie budovy. Pri správnom návrhu a precíznej inštalácii niekoľko násobne znížia náklady na zabezpečenie tepelného komfortu v budove počas celého roka a to aj pri rýchlych výkyvoch počasia.

Tepelné čerpadlá sa všeobecne delia na tri základné skupiny, podľa toho, odkiaľ je odoberané nízkopotenciálne teplo. 


keď vykuruje spodná voda ...

pri dostatočnej výdatnosti spodnej vody je možné dosiahnuť najvyššiu účinnosť systému vykurovania s tepelným čerpadlom. Spodná voda je dopravovaná k tepelnému čerpadlu spravidla pomocou nízkoenergetického celonerezového ponorného čerpadla.

Podobne, ako pri systéme zem - voda je možné využiť primárnu stranu ako zdroj pasívneho chladenia.


keď vykuruje zem ...

dlhodobá stabilita a vysoká priemerná sezónna účinnosť sú hlavné atribúty, ktoré charakterizujú systémy tepelných čerpadiel typu zem - voda. Energia sa môže odoberat z povrchovej vrstvy zeme, do hĺbky 1,5 metra pod povrchom pomocou horizontálnych kolektorov alebo geotermálnymi hĺbkovými sondami až do hĺbky 220 metrov.

Primárnu sústavu je navyše možné v letných mesiacoch využiť na pasívne chladenie.


keď vykuruje vonkajší vzduch ...

výhodou tepelných čerpadiel typu vzduch - voda je ich rýchla a jednoduchá nasaditeľnosť pri aplikáciách, kde iný typ tepelného čerpadla môže predstavovať zvýšené prvotné náklady. Pri dôslednom plánovaní kompletného systému dokážu pracovať s vysokou účinnosťou, a teda s nízkymi prevádzkovými nákladmi. Navyše sú štandardne pripravené na výrobu chladnej vody pre možnosť aktívneho chladenia objektu. Bez problémov si poradia s náhlymi, a v súčasnosti veľkými výkyvmi počasia.

Tepelné čerpadlá nevyžadujú skoro žiadnu obsluhu a v súčasnej dobe umožňujú vysokú mieru kontroly prevádzky cez inteligentné technológie.


dovody
Cookies uľahčujú poskytovanie našich služieb. Používaním našich služieb súhlasíte, že používame súbory cookie.
Ok